Wykaz załączników

Rodzaj załącznikaSymbol dokumentuKiedy należy dołączyć do wniosku określony dokument
Materiał graficznydokument dołączony do wniosku spersonalizowanegoRolnik ubiega się tylko o przyznanie płatności ONW (nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej).
Oświadczenie o uprawie zbóż(O-1/01)Rolnik ubiega się tylko o przyznanie płatności ONW (nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej) i ubiega się o przyznanie tej płatności po raz pierwszy oraz prowadzi uprawę zbóż (pszenica, jęczmień, owies, żyto).
Oświadczenie o elementach krajobrazu podlegających zachowaniu(O-3/01)Rolnik ubiega się tylko o przyznanie płatności ONW (nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej) i ubiega się o przyznanie tej płatności po raz pierwszy i na działkach ewidencyjnych znajdują się:
- drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664),
- rowy, których szerokość nie przekracza 2 m
Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność ONW(O-23/01)Rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW do gruntu, który stanowi przedmiot współposiadania.

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności ONW