Wykaz najważniejszych zmian

Zakres:Rok 2009Rok 2010
Posiadanie gruntów rolnychAby otrzymać płatność rolnik musiał posiadać działki rolne lub ich część położone na obszarach ONW na dzień wydania decyzji. Aby otrzymać płatność rolnik musi posiadać działki rolne lub ich część położone na obszarach ONW na dzień 31 maja 2010 r.
Dalsze zobowiązanieW przypadku, gdy rolnik zrealizował już 5 - letnie zobowiązanie prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych, nowe zobowiązanie nie powstanie.
Materiał graficznyBrak obowiązku dołączania do wniosku o przyznanie płatności ONW materiału graficznego. Do wniosku obowiązkowo dołączyć należy materiał graficzny, otrzymany wraz z wnioskiem spersonalizowanym o przyznanie płatności na rok 2010.
Przeniesienie posiadania działek rolnych położonych na obszarach ONWDotychczas, w sytuacji gdy przeniesienie posiadania wszystkich położonych na obszarach ONW działek rolnych lub ich części, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpiło do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności ONW płatność przysługiwała przejmującemu te działki, jeżeli do dnia wydania decyzji w sprawie złożył wniosek o te płatności tzw. wniosek transferowyW roku 2010 nastąpiła zmiana przepisów, zgodnie z którą jeżeli przeniesienie posiadania wszystkich położonych na obszarach ONW działek rolnych lub ich części, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpi w okresie do dnia 31 maja 2010 roku, płatność ONW przysługuje przejmującemu posiadanie, jeśli złoży do 30 czerwca 2010 roku wniosek o przyznanie płatności ONW na rok 2010 (wniosek transferowy).
Jeżeli przeniesienie posiadania wszystkich położonych na obszarach ONW działek rolnych lub ich części, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW na rzecz innego podmiotu, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy nastąpi w okresie od dnia złożenia wniosku po dniu 31 maja 2010 roku, płatność ONW przysługuje przekazującemu.
Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika Dotychczas, w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługiwała spadkobiercy, który objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności ONW oraz zobowiązał się m.in. do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego 5 - letnim zobowiązaniem.
Płatność przysługiwała na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika).
W roku 2010 nastąpiła zmiana przepisów, zgodnie z którą w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługuje spadkobiercy, jeżeli grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek, w  posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy oraz zobowiązał się m.in. do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego 5 - letnim zobowiązaniem.
Płatność przysługuje na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika).
Uśrednienie stawki przy stosowaniu obniżekW roku 2010 w przypadku, gdy powierzchnia stwierdzona jest mniejsza od powierzchni deklarowanej, a powierzchnia deklarowana przekracza 50 ha, obniżki ustala się uwzględniając średnią stawki płatności do 1 ha wyliczoną na podstawie powierzchni deklarowanej.
Tolerancja W roku 2010 analogicznie jak to miało miejsce dla płatności bezpośrednich w roku 2009, dla płatności ONW wprowadzony został próg tolerancji w wysokości 0,1 ha. Powyższe oznacza, że  w przypadku, gdy powierzchnia  stwierdzona ONW będzie mniejsza niż powierzchnia deklarowana przez rolnika, ale nie przekroczy progu tolerancji 0,1 ha płatność zostanie przyznana do powierzchni deklarowanej przez rolnika.
Sankcje za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonychWprowadzenie dla ONW sankcji za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych do innych do innych programów.