Poradniki i inne informacje dotyczące poprzednich naborów w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Fot. Paweł Leśniewski

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw uprzejmie informuję, iż zamieszczone poniżej materiały informacyjne  (broszura oraz ulotka) zostały zaktualizowane.

Korzystne przepisy zawarte w ww. rozporządzeniu dotyczą również Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w poprzednich naborach. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w Komunikacie Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:

  • działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz
  • działania 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

zamieszczonym na stronie internetowej Agencji w dniu 11 kwietnia 2011 r. (otwórz)

Zasady udzielania wsparcia w pigułce - zobacz

Jak prawidowo realizować operację? Wydanie 2013 r. - otwórz        

 

 

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Wydanie 2012 r. - otwórz