Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.02.2014 r. - 10.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Instrukcja - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. opis operacji - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

6. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

7. zgodność z LSR - otwórz

8. informacja - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Lider Pojezierza