Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.02.2014 r. - 17.03.2014 r. za pośrednictwem Środkowopomorskiej Grupy Działania

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności– otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. ocena zgodności z LSR – otwórz

6. wzór opisu projektu – otwórz

7. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

  • na stronie internetowej Środkowopomorskiej Grupy Działania