Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.06.2014 r. - 08.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta zgodności operacji z LSR - otwórz
3. karta zgodności operacji z lokalnycmi kryteriami wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich