Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.08.2014 r. - 29.08.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

1. ogłoszenie - otwórz
2. loklane kryteria wyboru  - otwórz
3. wykaz dokumentów  - otwórz
4. karta zgodności operacji z LSR - otwórz
5. karta opisu operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka