Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.03.2014 r. - 31.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader Suchy Las

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria ogólne – otwórz

3. cele ogólne i szczegółowe LSR - otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Leader Suchy Las