Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.05.2014 r. - 27.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryteria wyboru operacji - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader