Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.03.2014 r. - 25.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"