Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 07.03.2014 r. - 21.03.2014 r.za pośrednictwem Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria stosowane do wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. załącznik nr Ia - otwórz

6. załącznik nr Ib - otwórz

7. załącznik nr II - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"