Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 05.05.2014 r. - 19.05.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

1. ogłoszenie - otwórz
2. kryteria wyboru operacji - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. opis operacji - otwórz
5. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy