Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.06.2014r. - 07.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta zgodności operacji z LSR - otwórz
3. karta oceny wniosku z lokalnymi kryteriami wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"