Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.02.2014 r. - 10.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Łączy Nas Kanał Elbląski

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny operacji - otwórz

3. kryteria oceny operacji - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Łączy Nas Kanał Elbląski