Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 02.06.2014r. - 16.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

1. ogłoszenie - otwórz
2. kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. wzór oświadczenia - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"