Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.05.2014 r. - 02.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryterium oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. loklane kryteria wyboru - otwórz
6. informacja dodatkowa - otwórz
7. oświadczenie - otwórz
8. spójny system informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"