Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.06.2014 r. - 24.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. informacja dodatkowa - otwórz

3. kryteria wyboru - otwórz

4. kryteria zgodności z LSR - otwórz

7. kryterium uzasadniające - otwórz

8. wykaz dokumentow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski