Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.04.2014 r. - 18.04.2014 r. za pośrednictwem Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. kryterium oceny zgodności z LSR - otwórz

5. informacja dodatkowa – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

  • na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider"