Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 21.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. zgodność z LSR - otwórz

4. lokalne kryteria wyboru - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica