Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.05.2014r. - 09.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

1. ogłoszenie - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru - otwórz
3. karta oceny - otwórz
4. karta oceny zgodności - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"