Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.04.2014 r. - 29.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie razem na wyżyny"

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

3. karta oceny – otwórz

4. fiszka operacyjna – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenie razem na wyżyny"