Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.03.2014 r. - 7.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy - konkurs tematyczny

1. ogłoszenie o naborze1 - otwórz

2. ogłoszenie o naborze2 - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy