Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.04.2014 r. - 16.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski

1. ogłoszenie - otwórz
2. loklane kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. informacja dodatkowa - otwórz
6. oświadczenie - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski