Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.03.2014 r. - 27.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  5. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"