Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.01.2014 r. - 30.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
 4. Instrukcja do kryteriów wyboru LGD "Chata Kociewia"- otwórz
 5. Załącznik Ib - otwórz
 6. Załącznik Ic - otwórz
 7. Załącznik Id - otwórz
 8. Załącznik Ie - otwórz
 9. Załącznik If - otwórz
 10. Załącznik IIa - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"