Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.03.2014 r. - 18.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem