Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 28.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. karta oceny – otwórz

5. oświadczenie-dane osobowe – otwórz

6. oświadczenie partnera o wspólnej realizacji operacji – otwórz

7. załącznik do karty zgodności – otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski