Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.05.2014 r. - 18.06.2014 r. za pośrednictwem Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca"

1. Ogłoszenie - otwórz
2. Karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
3. Karta oceny - otwórz
4. Oświadczenie wnioskodawcy o doświadczeniu w realizacji projektów - otwórz
5. Oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- na stronie internetowej Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca"