Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.01.2014 r. - 11.02.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. ocena merytoryczna - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"