Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.05.2014 r. - 9.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. ocena_zgodnosci_z_LSR - otwórz

4. oswiadczenie - otwórz

5. wykaz dokumentow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Nasza Suwalszczyzna