Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 05.06.2014 r. - 18.06.2014 r.za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Brama na Bagna"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
3. karta oceny - otwórz
4. oświadczenie wnioskodawcy o doświadczeniu w realizacji projektów - otwórz
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
6. lista załączników - otwórz
7. lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Brama na Bagna"