Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 3.02.2014 r. - 17.02.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. oswiadczenie 1 - otwórz

4. oswiadczenie 2 - otwórz

5. oswiadczenie 3 - otwórz

6. oswiadczenie 4 - otwórz

7. oswiadczenie 5 - otwórz

8. oswiadczenie 6 - otwórz

9. wykaz dokumentów - otwórz

10. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Puszcza Knyszyńska