Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2014 r. - 17.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. Oświadczenie - otwórz

4. Specyfikacja wskaźników - otwórz

5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu