Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.02.2014 r. - 14.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lasowiacka Lokalna Grupa Działania

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria – otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5. oświadczenie wnioskodawcy – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lasowiacka Lokalna Grupa Działania