Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.08.2014 r. - 29.08.2014 r. za pośrednictwem Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania

1. ogłoszenie - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. kryteria wyboru - otwórz
6. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
- na stronie internetowej Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania