Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria wyboru operacji- otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  5. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja"