Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 04.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - otwórz
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  4. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty"