Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 25.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Świętej Anny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta informacyjna - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. oswiadczenie - otwórz

5. potwierdzenie - otwórz

6. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kraina Świętej Anny