Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.06.2014 r. - 07.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Natura i Kultura"

1. ogłoszenia - otwórz
2. fiszka - otwórz
3. oświadczenie dot. danych osobowych - otwórz
4. oświadczenie o ubieganiu się o dofinansowanie (osoba fiz.) - otwórz
5. oświadczenie o ubieganiu się o dofinansowanie (osoba pr.) - otwórz
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki (osoba fiz.) - otwórz
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki (osoba pr.) - otwórz
8. lokalna strategia rozwoju - owtórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Natura i Kultura"