Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 15.04.2014 r. - 15.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej