Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.09.2014 r. - 24.09.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

1. załącznik - otwórz
2. załącznik – otwórz
3. załącznik - otwórz
4. załącznik - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania