Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 09.09.2014 r. - 23.09.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza"

1. załącznik - otwórz
2. załącznik - otwórz
3. załącznik - otwórz
4. załącznik - otwórz
5. załącznik - otwórz
6. załącznik - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza"