Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 09.07.2014 r. - 23.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodności – otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. karta oceny operacji – otwórz
5. karta oceny dodatkowa – otwórz
6. minimalne wymagania – otwórz
7. załącznik 1 – otwórz
8. załącznik 2 – otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"