Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 01.07.2014 r. - 15.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Uszczegółowienie do Lokalnych kryteriów wyboru operacji - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania  Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"