Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 1.04.2014 r. - 22.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem