Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 6.06.2014 r. - 20.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Informacja - otwórz

3. zgodność z LSR - otwórz

4. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

5. Minimalne wymagania - otwórz

6. Oswiadczenie1 - otwórz

7. Oswiadczenie2 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa