Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 5.05.2014 r. - 30.05.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny - otwórz
6. opis kryteriów - otwórz
7. oświadczenie - otwórz
8. załącznik do ogłoszenia - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby