Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.12.2013 r. - 28.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności z LSR - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. karta oceny projektu – otwórz

6. kryteria wyboru operacji w zakresie dodatkowego zakresu zadań – otwórz

7. opis operacji – otwórz

8. informacje dodatkowe - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa