Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 27.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze" - 2 nabory

I. Nabór zwykły

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - otwórz
 3. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
 5. Kryteria oceny operacji - otwórz
 6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosku - otwórz
 7. Wykaz dokumentów - otwórz

I. Nabór tematyczny

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - otwórz
 3. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
 5. Kryteria oceny operacji - otwórz
 6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosku - otwórz
 7. Karta „OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu”- otwórz
 8. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze"