Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. - 24.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. wykaz dodatkowych dokumentów – otwórz

4. karta zgodności z LSR - otwórz

5. oświadczenie – otwórz

6. odwołanie od wyników oceny – otwórz

7. dodatkowa karta oceny zgodności - otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia